تست عنوان
close
باشگاه نانو | المپیاد نانو | جزوه‌های آموزشی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
جزوه‌های آموزشی
filereader.php?p1=main_693a9fdd4c2fd0700

جزوه‌های آموزشی


جزوه‌های آموزشی که توسط تیم علمی المپیاد تدوین می‌شود پیش از آغاز دوره برای برگزیدگان ارسال می‌گردد تا قبل از شروع مرحله عملی با مباحث کلی و تئوری که قرار است آنها را در دوره فرا بگیرند آشنا می‌شوند.


      filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9           filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d           filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6