باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | خدمات آموزشی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
خدمات آموزشی
filereader.php?p1=main_e48274c366b9e5e12

خدمات


   آموزش تئوری و مبانی علمی در کنار آشنایی با روش پژوهش همیشه یکی از ‏دغدغه های اصلی آموزش در همه سطوح به خصوص سطح دانش آموزی بوده است. در همین راستا، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری وزارت آموزش و پرورش، برای پاسخ گویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی موجود، با تکیه بر توانایی متخصصان داخلی و با رویکرد ایجاد فضای پژوهشی و استفاده هرچه بهتر از دستگاه ها، در قالب طرح توانا (تحقیق و آموزش نانودر آزمایشگاه)، اقدام به تجهیز آزمایشگاه های دانش آموزی همراه با ارائه خدمات آموزشی نموده است.


خدمات آموزشی شبکه آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو شامل موضوعات متنوعی از جمله موارد زیر است:
 - مرکز خدمات آموزشی شامل:

  • بسته آموزش مبانی
  • بسته آموزشی سنتز در دنیای نانو
  • کتاب های آشنایی با تجهیزات در دنیای نانو
  • نرم افزار آشنایی با مشخصه یابی
  • کتاب پژوهش در دنیای نانو
  • تامین مواد آزمایشگاهی (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.)
  • حمایت از برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی
  • پشتیبانی فنی و علمی

filereader.php?p1=main_8d5e957f297893487