باشگاه نانو | قم
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
قم
filereader.php?p1=main_3e9837e4fef90314e
شهر            
      مسئول پژوهشسرا       
     مسئول آزمایشگاه         
        تاریخ افتتاحیه         
قممحمد خان احمدی
به زودی اعلام می شود1393/9/18


آدرس:قم- خیابان بلوار امین - کوچه شماره 1 - مرکز تحقیقات پژوهشسرای پروفسور حسابی کدپستی:3713913889
شماره تماس: 025-3937549
تجهیزات:
 
1- دستگاه اسپاترینگ رومیزی
 2- الکتروریس
 
 3- دستگاه پوشش دهی چرخشی

 4- سانتریفیوژ
 5- اتوکلاو
 6- کوره
 7- هیتراستیرر
 8- الکتراسونیک
 9- آون