باشگاه نانو | آذربایجان غربی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آذربایجان غربی
filereader.php?p1=main_31f6684cb18648519
شهر            
      مسئول پژوهشسرا       
     مسئول آزمایشگاه         
        تاریخ افتتاحیه         
سلماسرضا شاکری مغانجوقیبه زودی اعلام می شود1393/9/3


آدرس: آذربایجان غربی، سلماس، خیابان چمران، تقاطع طالقانی، پژوهشسرای حاج محمد طلایی سلماس
شماره تماس: 4435223-057
تجهیزات:
 
1- دستگاه اسپاترینگ رومیزی
 2- الکتروریس
 
 3- انفجار الکتریکی سیم

 4- سانتریفیوژ
 5- اسپکتوفتومتر
 6- میکروسکوپ تونلی روبشی
 7- هیتراستیرر
 8- الکتراسونیک
 9- هود شیمی