تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | فارس
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
فارس
filereader.php?p1=main_d2171f22e27924e92
شهر            
      مسئول پژوهشسرا       
     مسئول آزمایشگاه         
        تاریخ افتتاحیه         
شیراز خانم فولادفرآقای میرزایی1391/11/18

آدرس: شیراز- بین چهارراه سینما سعدی و سه را برق- قبل از کوچه 16- پژوهشسرای رازی- کدپستی: 7134715719
تجهیزات:
 
1- دستگاه اسپاترینگ رومیزی
 2- دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی مدل
NAMA-STM-Edu.1 
 3- تولید انواع نانو کلوئید فلزی به روش انفجار الکتریکی سیم در محیط مایع مدل
PNC1K-C
4- الکتروریس

 filereader.php?p1=main_4d927b4d35a147a3c
شهر
مسئول پژوهشسرا
مسئول آزمایشگاه
تاریخ افتتاحیه
فسا


1393/11/18
آدرس: فارس فسا-آزمایشگاه مرکزی جابربن حیان فسا
تلفن تماس:
تجهیزات:
1- الکتروریس
2- اسپاترینگ رومیزی
3- هیتراستیرر
4- پوشش دهی چرخشی
5- PH متر
6- آون
7- کوره
8- سانترفیوژ

filereader.php?p1=main_4de9654367dec940d
شهر
مسئول پژوهشسرا
مسئول آزمایشگاه
تاریخ افتتاحیه
استهبان


1393/11/19
آدرس:فارس- استهبان- پژوهشسرای باقرالعلوم استهبان
تلفن تماس:
تجهیزات:
1- الکتروریس
3-اسپاترینگ رومیزی
4- التراسونیک