تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | خراسان شمالی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
خراسان شمالی
filereader.php?p1=main_15b015f944cb7613f
شهر            
      مسئول پژوهشسرا       
     مسئول آزمایشگاه         
        تاریخ افتتاحیه         
بجنورد خانم سلیمانیآقای شریفی1391/11/25

آدرس: بجنورد- خیابان دوچنار- پژوهشسرای دانش آموزی بجنورد
تجهیزات:
 
1- دستگاه اسپاترینگ رومیزی
 2- دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی مدل
NAMA-STM-Edu.1 
 3- تولید انواع نانو کلوئید فلزی به روش انفجار الکتریکی سیم در محیط مایع مدل
PNC1K-C
 4- الکتروریس