تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | خراسان رضوی
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
خراسان رضوی
filereader.php?p1=main_28f4f7f4a458a681d
شهر         
     مسئول پژوهشسرا         
     مسئول آزمایشگاه         
       تاریخ افتتاحیه            
مشهدخانم برادرانخانم سمانه غفرانی1391/11/26

آدرس: مشهد- احمد آباد- خیابان ملاصدرا- ملاصدرا 6- پژوهشسرای شهید علیمحمدی
تجهیزات:
 1- دستگاه اسپاترینگ رومیزی
 2- دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی مدل
NAMA-STM-Edu.1 
 3- تولید انواع نانو کلوئید فلزی به روش انفجار الکتریکی سیم در محیط مایع مدل
PNC1K-C
 4- الکتروریس