تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | سمنان
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
سمنان
filereader.php?p1=main_0ac8d3d79dfd374c9
شهر             
     مسئول پژوهشسرا         
     مسئول آزمایشگاه        
     تاریخ افتتاحیه          
سمنانآقای خیرخواهخانم طاهریان1391/12/21آدرس : سمنان- خیابان سعدی- کوچه23- پژوهشسرای دانش آموزی سمنان آقای دارابیان 09127315495

تجهیزات:

 
1- دستگاه اسپاترینگ رومیزی
 2-
دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی مدل NAMA-STM-Edu.1
 3-
الکتروریس