تست عنوان
close
باشگاه نانو | المپیاد نانو | المپیاد از دیدگاه آمار
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
المپیاد از دیدگاه آمار
مهمترین اطلاعات آماری مربوط به هفت دوره المپیاد


تاریخ مرحله اول تاریخ مرحله دوم تعداد داوطلب تعداد حوزه آزمون تعداد برگزیده کشوری تعداد مدال طلا تعداد مدال نقره تعداد مدال برنز
المپیاد اول 4 تیر 89 مرداد 89 1200 10 30 (از 18 شهر) 3 3 7
المپیاد دوم 7 مرداد 90 شهریور 90 4283 20 20 (از 11 شهر) 2 4 11
المپیاد سوم 8 اردیبهشت 91 تیر 91 16081 105 39 (از 17 شهر) 3 3 18
المپیاد چهارم 30 فروردین 92 شهریور 92 ۲۰۴۸۶ 106 30 (از 13 شهر) 3 3 11
المپیاد پنچم 5 اردیبهشت 93 شهریور 93 25797 117 30 (از 18 شهر) 2 2 5
المپیاد ششم 4 اردیبهشت 94 شهریور 94 28479 132 42 (از 22 شهر) 3 5 15
المپیاد هفتم 17 اردیبهشت 95 شهریور 95 30016 152  38 (از 20 شهر) 1 5 9
المپیاد هشتم 25 فروردین 95 شهریور96 23519 137  36 (از 18 شهر) 4 5 11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


filereader.php?p1=main_641e0810f5515e8b8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------filereader.php?p1=main_084557e874e33de23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقایسه امتیاز استان ها در چهار دوره المپیاد
filereader.php?p1=main_95174428381fdccd4