باشگاه نانو | تماس با ما
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
تماس با ما
filereader.php?p1=main_56a51f5f9cf05d9d6
 
filereader.php?p1=main_7d33ffcfe02eb92b4  خیابان دکتر شریعتی، پایین تر از حسینیه

       ارشاد، دشتستان سوم، پلاک‌10، طبقه‌3
 
filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2  02122896416 و 02122896415

filereader.php?p1=main_5f47aa290477ea4e5  02122896413

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820   nanoclub@nano.ir
 
filereader.php?p1=main_f4adf420200fd6254 nanoclub_ir
 
filereader.php?p1=main_e358efa489f58062f nanoclub_ir@
 
 
...................................................................................
 
 
کارگروه المپیاد
 
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820  olympiad@nanoclub.ir
 
...................................................................................
 
کارگروه توانا
 
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820  tavana@nanoclub.ir
 
...................................................................................
 

ماهنامه زنگ نانو
 
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820  zangnano@nanoclub.ir


.....................................................................................